خانه / انجام پایان نامه MCDM تصمیم گیری چند معیاره

انجام پایان نامه MCDM تصمیم گیری چند معیاره

انجام پایان نامه تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) دکتری تخصصی

انجام پایان نامه تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) شما بطور تخصصی و بدون واسطه.

انجام پایان نامه تصمیم گیری چند معیاره , mcdm

برای دستیابی به هدفی خاص بیشتر لازم است كه تصميم‌گيرنده، چندين معيار را به صورت توأم ارزيابي کرده و گزينه‌هاي مختلف را بر طبق معيارها بسنجد. چنين فرايندي، تصميم‌گيري چندمعياره(MCDM) ناميده مي‌شود (فولادگر، ۱۳۸۶).

در واقع در شرایط تصمیم‌گیری، می‌توان مسئله مورد نظر را در سه حالت بررسی کرد:

  • انتخابی: انتخاب بهترین گزینه‌ها از میان گزینه‌های ممکن.
  • رتبه‌بندی: رتبه‌بندی گزینه‌ها به ترتیب ارجحیت آنها.
  • گروه‌بندی کردن: دسته‌بندی گزینه‌ها در طبقات از پیش تعیین شده بر‌اساس مقایسه آنها با مراجع و استانداردهای موجود (ملک‌محمدی و ديگران،۱۳۸۷؛ Mousseau, et al. 1998)

مدل‌هاي تصمیم گیری چند معیاره بیشتر به دو دسته MODM و MADM تقسيم مي‌شوند (فولادگر، ۱۳۸۶).

  • مدل‌هاي چند هدفه (MODM): اين مدل‌ها قادر به بهينه‌سازي اهداف مختلف با واحدهاي مختلف هستند. هر يك از اهداف استفاده شده داراي درجه برتري‌اند كه در فرايند بهينه‌سازي مي‌باید ترتيب حل آنها رعايت شود. گزينه‌ها بر‌اساس بهينه‌سازي مجموعه‌ای از تابع هدف با توجه به قيود مسئله، طراحي مي‌شوند. در اين روش افزايش اهميت يك هدف فقط با كاهش اهميت حداقل يك هدف ديگر، مسير خواهد بود.
  • مدل‌هاي چند شاخصه (MADM): اين مدل‌ها براي انتخاب گزينه برتر استفاده مي‌شوند. معمولاً انتخاب از طريق تعيين سطح قابل قبول براي معيارها، يا مقايسه بين گزينه‌ها صورت مي‌گيرد. مدل‌های MADM خود به دو دسته مدل‌های غیر‌جبرانی و مدل‌های جبرانی تقسیم می‌شوند.

الف- مدل غیرجبرانی(۸): این مدل شامل روش‌هایی است‌که مبادله در بین شاخص‌ها مجاز نیست؛ بدین معنا که نقطه ضعف موجود در یک شاخص با مزیت موجود در شاخص دیگر جبران نمی‌شود. بنابراین در این روش‌ها هر شاخص به تنهایی مطرح بوده و مقایسه‌ها بر‌اساس شاخص به شاخص صورت می‌پذیرد.

ب- مدل جبرانی(۹): این مدل شامل روش‌هایی است که امکان مبادله میان شاخص‌ها وجود دارد، به عبارت دیگر تغییری در یک شاخص می‌تواند با تغییر در شاخصی دیگر تعدیل شود و یا کاهش یک شاخص در صورتی‌که سبب افزایش شاخص دیگر شود، قابل پذیرش خواهد بود. مدل‌های یاد شده به سه زیر گروه نمره‌گذاری و امتیازدهی، سازشی و هماهنگ تقسیم می‌گردند (فولادگر، ۱۳۸۶).

خلاصه گزارش
تاریخ بازبینی
بر اساس
آخرین بازبینی
نرخ پیشرفت این مطلب
51star1star1star1star1star
انجام پروژه و پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت (کلیه موضوعات) بطور تخصصیتماس: 09035557794