دانلود رایگان فیلم آموزش روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دانلود رایگان فیلم آموزش روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

آموزش روش AHP در فرابگیرید کامل ترین و تخصصی ترین آموزش در فضای مجازی است که شامل کلیه مباحث از تهیه پرسشنامه تا نرم افزار اکسپرت چویس (Expert choice) را شامل می باشد.

آشنایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش AHP تصمیم گیري سلسله مراتبی یکی از پر کاربردترین ابزارهاي تصمیم گیري چند معیاره می باشد. دامنه تنوع زمینه هاي استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تاکنون بسیار گسترده بوده است. وایدیا و کومار، در مقاله خود کاربردهاي فرایند تحلیل سلسله مراتبی را در زمینه هاي انتخاب (مثلا انتخاب نرم افزار)، ارزیابی (مثلا ارزیابی عرضه کننده ها)، تحلیل هزینه- مزیت، تخصیص (مثلا تخصیصمکان)، برنامه ریزي و توسعه، اولویت بندي و رتبه بندي،تصمیم گیري، پیش بینی، برنامه ریزي استراتژیک و زمینه هاي مرتبط و … دسته بندي و بیان نموده اند. مقاله مذکور همچنین استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی را براي تخصیص منابع در حوزه هاي مختلف تولیدي،سیاسی، دولتی، مهندسی، آموزش، استخدام و … گزارش کرده است که در برخی ازاین کاربردها، ابزار یا ابزارهاي دیگري از قبیل برنامه ریزي هدف یا برنامه ریزي خطی نیز در کنار فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.

نتیجه گیری

در نهایت میتوان گفت همانطور که تصمیم گیري جزو جدانشدنی مدیریت است، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیز به بخشی جدانشدنی از فرآیند تصمیم گیري بدل شده است.

مدل های تحلیل سلسله مراتبی

امروزه مدل ها و روشهاي کمی نقشی کلیدي در حل مسائل دارند. استفاده موفق از روشهاي کمی میتواند منجر به پاسخی به نیاز بشر براي AHP راه حل هاي دقیق، قابل اطمینان و اقتصادي با صرف زمان معقول گردد. در این میان بررسی مسائل کیفی است که معیاري براي اندازه گیري ندارند و همواره در تصمیم گیریهاي ما همراه مسائل کمی ظاهر میشوند. این روش همچنین پیچیدگی هاي ناشی از تاثیر عوامل مختلف بر مسئله را با تمرکز مرحله به مرحله یک مسئله چند بعدي را به یک AHP بر این عوامل و سپس ترکیب کردن نتایج این بررسی ها حل میکند. در واقع مسئله یک بعدي تبدیل میکند و تصمیم گیري هاي پیچیده و تو در تو را قابل فهم و مقایسه میکند.

 

 

 

 

 

 

دانلود,دانلود,مهندسی صنایع,صنایع,روش AHP ,آموزش رایگان روش AHP , فیلم آموزش روش AHP ,

خلاصه گزارش
تاریخ بازبینی
بر اساس
آخرین بازبینی
نرخ پیشرفت این مطلب
51star1star1star1star1star

2 دیدگاه برای “دانلود رایگان فیلم آموزش روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *