خانه / فیلم های آموزشی رایگان / دانلود رایگان جدیدترین فیلم آموزش روش ویکور (Vikor)

دانلود رایگان جدیدترین فیلم آموزش روش ویکور (Vikor)

دانلود رایگان فیلم آموزش روش ویکور (Vikor)

آشنایی با تکنیک ویکور

روش ویکور (vikor) حرف اخنصاری عبارت صربی Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje یکی از مدل های پرکاربرد در تصمیم گیری و انتخاب گزینه برتر می باشد. این مدل از سال ۱۹۸۴ بر مبنای روش توافق جمعي و با داشتن معيارهاي متضاد تهيه شده و عموما براي حل مسائل گسسته كاربرد دارد. اين روش براي بهينه سازي چند معياره سيستم هاي پيچيده توسعه يافته است. اين روش روي دسته بندي وانتخاب از يك مجموعه گزينه ها تمركز داشته و جواب هاي سازشي را براي يك مسأله با معيارهاي متضاد تعيين مي كند، به طوري كه قادر است تصميم گيرندگان را براي دستيابي به يك تصميم نهايي ياري دهد. در اينجا جواب سازشي نزديكترين جواب موجه به جواب ايده آل است كه كلمه سازش به يك توافق متقابل اطلاق مي گردد.

ويژگي هاي مدل ويكور:

 1. در واقع مدل ويكور از طريق ارزيابي گزينه ها بر اساس معيارها، گزينه ها را اولويت بندي يا رتبه بندي مي كند.
 2. در اين مدل معيارها وزن دهي نمي شوند بلكه معيارها از طريق روش هاي ديگر ارزيابي مي شود
 3. گزينه ها بر اساس معيارها و با تركيب در ارزش معيارها، ارزيابي شده و رتبه بندي مي شوند.
 4. در اين مدل همواره چند گزينه مختلف وجود دارد كه اين گزينه ها بر اساس چند معيار به صورت مستقل ارزيابي مي شوند
 5. گزينه ها بر اساس ارزش، رتبه بندي مي گردند

تفاوت ويكور با با مدل هاي تصميم گيري سلسله مراتبي يا شبكه اي:

مزيت مدل ويكور در اين است كه الزاما در اين مدل جهت ارزيابي گزينه ها بر اساس معيارها، نيازي به استفاده از نظرات  براي اينكه ارزيابي شود « راه ارتباطي » كارشناسان نيست بلكه مي توان از داده هاي خام استفاده كرد. براي مثال در معيار مثلا كدام روستا از شرايط مطلوبي برخوردار است به جاي نمره دهي توسط كارشناسان، مي توان فاصله راه ارتباطي تا روستا سنجيد و آنرا در مدل وارد كرد بدون اينكه نيازي به ارزيابي كارشناسي داشته باشد. اين تفاوت اصلي اين مدل با روش هاي تحليل سلسله مراتبي و تحليل شبكه اي مي باشد كه بر اساس مقايسات زوجي معيارها و گزينه ها طراحي شده بود در حاليكه در اين مدل مقايسات زوجي بين معيارها و گزينه ها صورت نمي گيرد بلكه هر گزينه به صورت مستقل بر اساس هر معيار ارزيابي مي شود.

اين ارزيابي مي تواند بر اساس داده هاي خام باشد يا بر اساس نظر كارشناس. بنابراين هدف اصلي اين مدل تعيين وزن و ارزش هر گزينه و رتبه بندي آنها است.

مثال كاربردي روش ويكور:

اكنون ميخواهيم با ذكر يك مثال كاربردي به يادگيري تكنيك ويكور بپردازيم. فرض كنيد ميخواهيم تعداد ۷ رشته را بر اساس ميزان رضايتمندي كاربران را از سايت الف رتبه بندي كنيم به شرط آنكه كاربران در ۱ هفته از سايت استفاده كرده باشند:

گزينه ها عبارتند از : مهندسي صنايع، مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر، مهندسي پزشكي، مهندسي شيمي، رياضي، مهندسي كشاورزي

هدف: تمرکز بر رتبه بندي و انتخاب از بین یک مجموعه از آلترناتیوها در مسأله اي با معیارهاي متعارض

یک لیست رتبه بندي توافقی + یک یا چند راه حل توافقی

روش برنامه ریزي سازشی(Programming Compromise)

 • رویکردهاي اصلی براي تصمیم گیري، شامل تئوري مطلوبیت هستند.
 •  مبناي روش، حداقل نمودن بردار ارزیابی آلترناتیوها از نقطه ایده آل مثبت است:
 1. محاسبه ي یک فاصله ترکیبی با فرمول خاص، براي هر آلترناتیو
 2. راه حل ارجح : آلترناتیوي که کوچکترین فاصله ترکیبی را دارد

مراحل تکنیک ویکور

مراحل روش، در یک مسأله تصمیم گیري چندمعیاره، با n معیار و m آلترناتیو به شرح ذیل است:

 1. تشکیل ماتریس تصمیم
 2. تعیین بردار وزن معیارها
 3. تعیین نقطه ایده آل مثبت و ایده آل منفی
 4. محاسبه مقدار سودمندي(S) و مقدار تأسف(R) براي هرگزینه
 5. محاسبه شاخص ویکور(Q) براي هرگزینه
 6. مرتب کردن گزینه ها بر اساس مقادیر S ،R و Q

تعیین بردار وزن معیارها

در این مرحله با توجه به ضریب اهمیت معیارهاي مختلف در تصمیم گیري، با استفاده از روشهایی مانند آنتروپی یا AHP و … بردار وزن تعریف می شود:

[W = [w1,w2,w3,…wn

رتبه بندي آلترناتیوها

آلترناتیوها بر اساس مقادیر S و R و Q و بصورت نزولی مرتب می شوند.

آلترناتیو a به عنوان یک حل توافقی بگونه اي که با توجه به مقدار Q (مینیمم) و با در نظر گرفتن دو شرط زیر، به عنوان بهترین، رتبه بندي شده است پیشنهاد می شود.

 • شرط اول: مزیت قابل قبول
 • شرط دوم: ثبات قابل قبول در تصمیم گیري

تفاوت هاي روش تاپسیس و ویکور

تاپسیس اهمیت نسبی فواصل از ایده آل مثبت و منفی را در نظر نمی گیرد. به همین دلیل بهترین راه حل در تاپسیس همیشه و لزوماً نزدیکترین راه حل به حالت ایده آل مثبت نمی باشد.

در روش ویکور راه حل توافقی، همیشه نزدیکترین گزینه تا ایده آل است.(وجود ضریب V)

تفاوت در روش نرمالسازي

ویکور از نرمالسازي خطی استفاده میکند و لذا مقادیر نرمال شده در روش ویکور به واحد اندازه گیري معیارها وابسته نیستند.

تاپسیس از نرمالسازي برداري استفاده میکند و ممکن است که مقادیر نرمال شده به واحد اندازه گیري معیارها وابسته باشد.

توضیحات

روش VIKOR در سال ۱۹۹۸ توسط آپریکوویچ ابداع شد. عبارت VIKOR در واقع برگرفته از عبارت صربستاني است كه به معني جواب سازشي و بهينه تصميم گيري چند معياره ميباشد. اين براي بهينه سازي تصميم گيري هاي چندمعياره در ۳ روش در سال ۲۰۰۴ توسط اپريكويك و ژنگ سيستم هاي پيچيده توسعه يافت. اين تكنيك بر روي رتبه بندي و انتخاب بهترين گزينه از ميان گروهي از گزينه ها تمركز داشته و جواب سازشي براي يك مساله را به كمك يك معيار متناقض مشخص ميكند كه تصميم گيرنده را به تصميم نهايي ميرساند.

تکنیک ویکور از طریق ارزیابی گزینه‌ها بر اساس معیارها، گزینه‌ها را اولویت بندی یا رتبه بندی می‌کند. در تکنیک ویکور معیارها وزن دهی نمی‌شوند بلکه معیارها از طریق روش‌های دیگر ارزیابی می‌شود و سپس گزینه‌ها بر اساس معیارها و با ترکیب در ارزش معیارها، ارزیابی شده و رتبه بندی می‌شوند. در این مدل همواره چند گزینه مختلف وجود دارد که این گزینه‌ها بر اساس چند معیار به صورت مستقل ارزیابی می‌شوند و در نهایت گزینه‌ها بر اساس ارزش، رتبه بندی می‌گردند.

 

دانلود,دانلود,مهندسی صنایع,صنایع,روش vikor

خلاصه گزارش
تاریخ بازبینی
بر اساس
آخرین بازبینی
نرخ پیشرفت این مطلب
51star1star1star1star1star

درباره‌ی فرابگیرید

مهندسین صنایع در سال‌های اخیر در طیف وسیعی از مشاغل به کار گرفته شده‌اند. علاوه بر زمینه‌های تخصصی، فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌هایی مانند مهندسی نرم‌افزار، فناوری اطلاعات، هوش کسب و کار، داده کاوی، علم داده و کلان‌داده نیز عملکرد موفقی داشته‌اند. بنده کارشناسی ریاضی محز، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مسلط به مباحث تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و نگهداری و تعمیرات، مسلط به نرم افزار های Super Decision ،Expert Choice ،Visual Promethee و مسلط به روش های AHP ، ANP،Topsis،Saw،Promethee

حتما ببینید

آموزش روش ahp , آموزش روش AHP FUzzy , آموزش روش ahp فازی

دانلود رایگان فیلم آموزش روش AHP فازی (Fuzzy)

دانلود رایگان فیلم آموزش روش AHP فازی (Fuzzy) تاریخچه و نظرپردازی مدل با پيدايش نگرش …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجام پروژه و پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت (کلیه موضوعات) بطور تخصصیتماس: 09035557794