خانه / پاورپوینت رایگان / طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

APQP روشي است جهت طراحي فرآيند – طراحي و ساخت محصول به نحوي كه در كليه مراحل آن رضايت و خشنودي مشتري لحاظ گردد.

مزایا

 1. تبديل خواست و صداي مشتري به ابزارها و روشهاي توليد به گونه اي كه علاوه بر نياز مشتري ، رضايت وي را نيز برآورده سازد.
 2. كاهش پيچيدگي طراحي كيفي محصول
 3. ارائه برنامه ريزي مناسب به گونه اي كه به موقع محصول در اختيار مشتري قرار گيرد.
 4. ارتباط سازمان يافته مشتري – پيمانكاران فرعي و بخشهاي درون سازمان
 5. تعيين رضايت مشتري و مشخص كردن منابعي كه رضايت مشتري را برآورده كند.
 6. شناسايي به موقع تغييرات مورد نياز و اعلام به مشتري
 7. انجام به موقع تغييرات مورد نياز كه توسط مشتري اعلام شده است.
 8. پشتيباني جهت پيگيري بهبود مستمر به منظور توسعه محصول و فرآيند

APQP

نيازمنديهاي APQP

 1. تشکیل تیم

تيم از واحد طراحي مهندسي – كنترل كيفي – خريد – فروش –پيمانكاران فرعي- مشتريان – برنامه ريزي و … تشكيل مي شود. فرد مسئول بهتر است براي تيم تعريف و در هر مرحله ،مناسب با كار،تعويض شود.

۲٫ مبانی اصلی کار در تیم 

داشتن برنامه ريزي آموزشي : آموزش بايد بتواند نيازمنديها و خواسته هاي مشتري را در توسعه محصول برآورد كند . داشتن ارتباط با تيمهاي سازمان و مشتري انجام مهندسي همزمان : هدف سريع و به موقع انجام دادن كارها به نحوي كه تيم و اعضاء در جهت مشترك كوتاهترين زمان و انرژي را صرف كنند.

۳٫داشتن برنامه زمان بندی

روشهاي پيگيري و مديريت پروژه پياده سازي شود. گانت چارت فعاليتها تهيه شود. جمع گزارش پيشرفت كار توسط يك نفر لازم و ضروري است. مسئول پيگيري و هماهنگي تعيين مي شود. موراد نگران كننده تا حد امكان پيش بيني شود و برنامه و گانت رفع آنها طراحي شود.روش حل مسئله كمك بسيار خوبي خواهد بود.

مسولیت های تیم APQP

 • شناسايي احتياجات – انتظارات و الزامات مشتري
 • جهت برآورده كردن اين مطلب موارد ذيل لازم است.
 • شناسايي مشتريان داخلي و خارجي
 • مشخص كردن الزامات مشتري(استفاده از QFD و روش هاي ديگر )
 • درك انتظارات مشتري مانند طراحي – تستها
 • ارزيابي امكان پذير بودن طرح هاي پيشنهادي الزامات عملكرد و فرآيند ساخت
 • برآورد قيمت – زمان و محدوديتهاي هر كدام
 • تعيين نيازمنديهاي كه بايد از مشتري كمك گرفت
 • شناسايي روش هاي مستند سازي

هدف طرح ریزی APQP

بايد كليه نيازمنديهاي و انتظارات مشتري را به بهترين نحو شناسايي و محصولات بهتر از ساير رقبا ارائه كرد. پس بايد از اولين گام از خواسته ها و انتظارات مشتري و درك صحيح آن اطمينان حاصل كرد. اين مرحله و فعاليتهاي آن به تأمين كننده كمك مي كند خواسته هاي مشترك را درك كند.

ورودی ها

مجموعه شكايات – نگرانيها – توصيه ها – خواسته ها و اطلاعاتي كه از مشتري داخلي و خارجي بدست مي آيد. اطلاعات بايد بصورت مدون و طي فرمت خاصي قرار گيرد.

روش های جمع آوری اطلاعات مشتری

تحقيق بازار :

مصاحبه با مشتري – ارسال پرسشنامه – بازديد از محل مشتري – تست بازار- مطالعه بر روي كيفيت و قابليت اعتماد محصولات جديد – مطالعه بر روي كيفيت محصولات رقبا – گزارشاتي كه محصولات خوب و بد را ارائه مي دهند.(Things Gone Right و TGR )از مشتري دريافت مي شود.

 • اطلاعات كيفي سوابق Warranty
 • گزارشات Warranty گزارشاتي كه نقاط منفي و اشتباه محصولات را نشان مي دهد
 • شاخص هاي  توانايي و قابليت محصول
 • گزارشات كيفي تأمين كنندگان ديگر
 • گزارشاتي كه مشكلات ومسائل مختلف را نشان مي دهد
 • محصولات برگشتي
 • تجزيه و تحليل موارد برگشتي

تجربیات تیم

 • اطلاعات هر يك از اعضاء تيم
 • تفسير و تجزيه و تحليل مقالات مجلات
 • پيشنهادات مختلف مشتري
 • اطلاعات مربوط به پروژه هاي گذشته
 • نقطه نظرات فروشنده هاي  يا اپراتورهاي خط مونتاژ و توليد
 • گزارشات خدمات بعد از فروش
 • نتايج ارزيابي داخلي
 • سفرهاي جاده اي
 • نقطه نظرات مديريت و مديران مياني
 • قوانين الزامات دولتي
 • بازنگري قرارداد

طرح تجاری

 • مسائل مربوط به طرح تجاري مانند زمان – سرمايه – هزينه – موقعيت محصول – منابع تحقيق و توسعه و غيره كه روي فعاليتهاي سازمان تأثير مي گذارد
 •  اطلاعات مربوط به فروش خود و  رقبا و استراتژي بازار بايد مدنظر قرار گيرد.آيا مشتري اين قطعات و طرح جديد را خريداري خواهد كرد.
 • آيا بازار جديدي در پي محصول خواهيم داشت؟
 • چقدر هزينه مي كنيم و چقدر سرمايه باز ميگردد؟
 • چقدر وقت در برگشت سرمايه صرف مي شود؟
 • آيا سرمايه لازم در شركت جهت اين طرح موجود است؟

داده‌هاي‌ مقايسه اي فرآيند محصول APQP

 • با استفاده از B.M اهداف عملكرد محصول /فرآيند مشخص مي شود.هدف مقايسه اهداف عملكرد محصول/فرآيند با رقبا است.
 • مي توان به طريق زير عمل كرد.
 • الگوهاي مناسب شناسايي گردد.
 • علل وجود فاصله بين سازمان و الگوها مشخص شود.
 • طرح يا برنامه اي تهيه شود تا اين فاصله را كم يا حذف كند يا حتي سازمان از الگوها پيش بگيرد.

مطالعات قابليت اطمينان محصول

تناوب تعمير يا جايگزيني اجزاء دربازه زماني كه قطعه براي آن طراحي شده است. نتايج تست دوام و قابليت اطمينان

ورودي هاي مشتري

وروديهاي مشتري اطلاعات با ارزشي است.APQP كه از استفاده كنندگان محصول دقيقاً متناسب  با نيازها و انتظارات آنها مي باشد و تأكيد مي شود كه تأمين كننده از اين اطلاعات جهت بهبود و تعيين ميزان رضايت مشتري استفاده نمايد.

اهداف طراحی

نيازهاي مشتري به اهداف طراحي كه قابليت اندازه گيري دارد تبديل مي شود. اين قسمت بسيار مهم  است.چون در مرحله تبديل يك سري از نيازهاي عام مشتري به زبان فني هستيم.

اهداف كيفي و قابليت اطمينان

نيازهاي مشتري به اهداف طراحي كه قابليت اندازه گيري دارد تبديل مي شود. اين قسمت بسيار مهم  است.چون در مرحله تبديل يك سري از نيازهاي عام مشتري به زبان فني هستيم. خواسته ها و انتظارات مشتري به عنوان مثال عدم هيچگونه خرابي كد روي ايمني تأثير بگذارد و يا نياز به جايگزين داشته باشد. الگوهاي كه قابليت اطمينان كه از رقبا بدست مي آيد.

گزارشات مصرف كننده ها

تعداد تعمير يا تناوب آن در يك بازه مشخص اهدافي كه در سازمان در برنامه هاي خود در نظر گرفته است. تأكيد مي شود اهداف قابليت اطمينان با اصطلاحاتي مثل محدوديتهاي احتمال و اطمينان بيان مي شود. اهداف كيفي نيز بر اساس بهبود مستمر و شاخصهايي مثل PPM سطوح نقص و كاهش ضايعات تعيين مي شود.

طرح تضمین محصول

طرح تضمين محصول اهداف طراحي را به نيازمنديهاي طراحي تبديل مي كند . اهداف طراحي وابسته به خواسته ها ي انتظارات و نيازمنديهاي مشتري است .در طرح تضمين بايد موارد ذيل مدنظر قرار گيرد.

APQP تيتر كردن نيازمنديهاي برنامه ، مشخص كردن قابليت اطمينان و دوام ،ارزيابي هر عاملي كه برنامه را با خطر مواجه خواهد كرد . مانند تكنولوژي جديد- پيچيدگي تكنولوژي – مواد- محيط – كاربرد – بسته بندي – خدمات و نيازمنديهاي  ساخت  توسعه و بهبود تحليل حالات خرابي – تجزيه تحليل حالات خرابي از فرآيند قبلي و فعلي به نحوي كه از وقوع آن حالات خرابي در آينده جلوگيري كند. توسعه نيازمنديهاي استاندارد مهندسي مواد اوليه طرح تضمين قسمت مهمي از طرح كيفي محصول است.

 

 

دانلود,دانلود,مهندسی صنایع,صنایع,APQP

خلاصه گزارش
تاریخ بازبینی
بر اساس
آخرین بازبینی
نرخ پیشرفت این مطلب
51star1star1star1star1star

درباره‌ی فرابگیرید

مهندسین صنایع در سال‌های اخیر در طیف وسیعی از مشاغل به کار گرفته شده‌اند. علاوه بر زمینه‌های تخصصی، فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌هایی مانند مهندسی نرم‌افزار، فناوری اطلاعات، هوش کسب و کار، داده کاوی، علم داده و کلان‌داده نیز عملکرد موفقی داشته‌اند. بنده کارشناسی ریاضی محز، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مسلط به مباحث تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و نگهداری و تعمیرات، مسلط به نرم افزار های Super Decision ،Expert Choice ،Visual Promethee و مسلط به روش های AHP ، ANP،Topsis،Saw،Promethee

حتما ببینید

آمار توصیفی و آشنایی با آن

آشنایی با آمار توصیفی مقدمه در عصر حاضر كسي نمي‌تواند منكر این واقعیت باشد كه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجام پروژه و پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت (کلیه موضوعات) بطور تخصصیتماس: 09035557794