نمونه مثال AHP با داده ها- کاربرد مدل AHP و منطق فازی در منطقه بندی خطرات زمین لغزش

نمونه مثال AHP با داده ها– کاربرد مدل AHP و منطق فازی در منطقه بندی خطرات زمین لغزش

توضیحات

ناپایداری دامنه ای به ویژه خطر زمین لغزش از جمله مخاطرات عمده ای است که به دلیل ماهیت مناطق کوهستانی،معمولا از فراوانی زیادی برخوردار است.البته اگر این مخاطره با خطرات دیگری چون زلزله و سیل نیز همراه شود،دامنه وسیع تری به خود میگیرد.زون کوهستانی بینالود به دلیل گسترش سازندهای حساس شیل و فیلیت و همچنین شدت زیاد کاربری اراضی و سایر فعالیت های انتروپوژنیک،حساسیت ویژه ای در برابر مخاطرات زمین لغزش دارد. در این میان حوضه آبریز فریزی با وسعت زیاد خود و استقرار در بستر دو نوع لیتولوژی متفاوت فیلیتی و آهکی شرایط ویژه ای دارد. ما در این پژوهش با استفادئه از مدل AHP و منطق فازی به ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه فریزی پرداخته ایم. مجموعا ۱۵ معیار اصلی مرتبط با وقوع پدیده زمین لغزش مورد تحلیل گرفته.

این معیارها به عنوان نقشه های عامل،هرکدام جداگانه کلاسه بندی شده و از روش های آماری ارزش گذاری شدند. نقشه نهایی تولید شده برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه اولا نشان داد که مجموعا حدود ۶۸ درصد از حوضه در معرض خطر بحرانیو متوسط زمین لغزش قرار دارد. ثانیا مشخص کرد که متغیر سازند فیلیتی با برخورداری از معناداری بالا (sig<0.05)،نسبت به سازندهای دیگر موجود در حوضه همبستگی قوی تری را با متغیر وابسته خطر زمین لغزش دارد (R^2 =0.835).اطلاعات برداشت شده با GPS هم انطباق پذیری بالایی با اتکنیک مورد استفاده بر اساس منطق فازی نشان داد.همچنین مناسب کاربرد این مدل برای پهنه بندی ناپایداری های دامنه ای در حوضه های کوهستانی تایید شد.

قلمرو پژوهش

منطق فازی ابزاری دقیق و توانمند در مدل سازی از پدیده های ژئومورفیک به ویژه حرکات توده ای دامنه در ژئومورفولوزی می باشد زیرا بیشتر پدیده های ژئومورفیک غیر خطی و پیچیده هستند و در وقوع آن ها چندین متغیر با شدت های متفاوت دخالت دارند.ضمنا برخی از این پدیده ها مانند لغزش ها را نمی توان از طریق سری های زمانی منطقه بندی کرد و مدل های ریاضی برای آن ها ناکافی است.

 

مدل AHP ,نمونه مثال AHP با داده ها- کاربرد مدل AHP و منطق فازی در منطقه بندیخطرات زمین لغزش

مراحل پژوهشی در پهنه بندی زمین لغزش ها به روش منطق فازی

مدل AHP

معیار های موثر در زمین لغزش به روش AHP

 

 

 

 

 

 

دانلود,دانلود,مهندسی صنایع,صنایع,مدل ahp

خلاصه گزارش
تاریخ بازبینی
بر اساس
آخرین بازبینی
نرخ پیشرفت این مطلب
51star1star1star1star1star

1 دیدگاه برای “نمونه مثال AHP با داده ها- کاربرد مدل AHP و منطق فازی در منطقه بندی خطرات زمین لغزش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *