خانه / فیلم های آموزشی رایگان / ۱۰ روش پایان نامه نویسی + فیلم آموزشی

۱۰ روش پایان نامه نویسی + فیلم آموزشی

۱۰ روش پایان نامه نویسی + فیلم آموزشی

شما در پایان این مقاله می توانید فیلم آموزشی روش های پایان نامه نویسی را دانلود کنید.

خصوصیات یک پایان نامه خوب 

 • موضوع پايان‌نامه به طور دقيق و متناسب با هدف تحقيق انتخاب شود.
 • جمع‌ آوري و تنظيم مدارك و منابع (منابع موثق)
 • بررسي مجدد عنوان با توجه به منابع جمع‌ آوري شده و پردازش اطلاعات
 • شكل‌ دهي بنياني به تمامي نظريات قبلي و انطباق آن با نتايج حاصل از تحقيق
 • تنظيم مطالب و نوشتن آن به گونه اي كه مخاطبان را در درك موضوع ياري نمايد.
 • گشاينده مبحثي نو و داراي هدفي جدي و قابل اعتنا باشد.

بخش های مختلف پایان نامه نویسی

 • خصوصیات ظاهری پایان نامه (نوع و اندازه قلم ها، قطع مناسب کاغذ، ترتیب مراحل نوشتن)
 • قوانین و قواعد نوشتار (قواعد نوشتن چکیده، شیوه ارجاع و…)

مشخصات ظاهری پایان نامه باید به شکل زیر باشد :

پایان نامه

 • قطع و طرح جلد و نوشته های آن
 • قطع و نوع کاغذ
 • کاغذ A4 سفید و مرغوب
 • در درج جداول و اشكال بزرگ، استفاده از کاغذ با قطع بزرگتر مجاز است
 • نوع چاپ پررنگ و با كيفيت خوب
 •  نوشته‌ها و به خصوص جداول و نمودارها واضح و روشن چاپ شود.

قوانین و قواعد نوشتار

 • در نوشتن پایان نامه باید چارچوب خاصی که برای همه یکسان است رعایت شود
 • پیاده سازی این نکات را از ابتدای نگارش پایان نامه جدی بگیرید!
 • عدم رعایت هر یک از این نکات باعث عدم پذیرش پایان نامه توسط کتابخانه مرکزی خواهد شد
 • شرح روي جلد و صفحه عنوان
 • ترتيب قرار گرفتن صفحات اصلي
 • ساختار پايان‌نامه
 • نحوه ارائه صفحات داخل پايان نامه
 • نحوه تنظيم و نكات ضروري در نگارش متن اصلي پايان‌نامه و ارائه بندها و پاراگراف‌ها
 • نحوه تايپ مطلب و نوع قلم مورد استفاده در پايان‌نامه
 • نحوه ارائه نتيجه‌گيري و پيشنهادها
 • روش نوشتن پانويس ها، مراجع و مأخذ تحقيق
 • واژه‌نامه‌ها
 • نحوه ارائه پيوستها و ضمائم
 • چكيده انگليسي
 • صفحه عنوان انگليسي
 • عطف پايان‌نامه

ترتیب قرار گرفتن مطالب روی جلد

 • آرم دانشگاه‌ صنعتي‌ اميركبير
 • نام دانشگاه
 • نام دانشكده
 • پايان نامه كارشناسي، كارشناسي ارشد يا دكترا
 • عنوان پايان نامه
 • نام نويسنده پايان نامه
 • نام استاد يا  اساتيد راهنما
 • سال تحصيلي (بر اساس ماه و سال ارائه پايان نامه)
 • جلد(در صورتي كه پايان نامه بيش از يك‌ جلد باشد)

صفحه عنوان

 • اين صفحه بعد از جلد پايان نامه قرار مي‌گيرد
 • مطالب آن (فواصل و قلم‌ها) مانند روي جلد مي‌باشد با اين تفاوت كه پس از درجه تحصيلي رشته تحصيلي و گرايش نيز ذكر مي‌شود.

ترتیب قرار گرفتن صفحات داخل پایان نامه

 • صفحه بعد از جلد (سفيد)- اجباري
 • صفحه به نام خدا – اختياري
 • صفحه عنوان ـ اجباري
 • صفحه تصويب نامه (تأييد انجام پايان نامه )- اجباري
 • صفحه تقديم- اختياري
 • صفحه سپاسگزاري- اختياري
 • صفحه چكيده فارسي ـ  اجباري
 • صفحه علائم- در صورت لزوم
 • فهرست مندرجات يا مطالب ـ اجباري
 • فهرست شكل ها- در صورت لزوم
 • فهرست جدول ها- در صورت لزوم
 • مقدمه، متن پايان نامه،‌ نتيجه گيري و پيشنهادات ـ اجباري
 • فهرست مراجع ( كتابنامه ) ـ اجباري
 • واژه نامه- در صورت لزوم
 • ضمائم- در صورت لزوم

ساختار پایان نامه

 • ساختار كلي و بخش‌هاي يك پايان‌نامه عبارتند از :
 • مقدمه و معرفی موضوع
 • تاریخچه : بررسي مقالات و تحقيقات قبلي
 • روش عمل (Material & Method)
 • کار انجام شده توسط دانشجو
 • طرح مشکلات احتمالی و بحث در مورد نتایج
 • نتيجه گيري نهایی

مقدمات در عمل پس از تكميل ” متن اصلي“ و ” ‌‌‌ارجاعات “‌ انجام مي‌گيرد. مقدمات مذکور شامل : صفحه عنوان، مقدمه يا پيش گفتار و فهرست مندرجات. مقدمه شامل تبيين اهداف، سوابق موضوع، گستره و ويژگي‌هاي كلي تحقيق و در آخر سپاسگزاري مي‌باشد.

نكاتي كه در ساختار يك پايان نامه مهم هستند عبارتند از :

 • ملموس بودن مطالب
 • طبقه بندي مطالب
 • پيوستگي انتقال مفاهيم
 • ميزان عمق
 • تأكيد بر روي مفاهيم كليدي

نحوه ارائه صفحات داخل پایان نامه

 • صفحه به نام خدا: پس از صفحه سفيد بعد از جلد مي‌آيد
 • صفحه امضاي اساتيد (تصويب نامه): آوردن اين صفحه بعد از صفحه عنوان اجباري است اين صفحه مربوط به ارزشيابي پايان نامه مي‌باشد.
 • صفحه قدرداني و تشكر: آوردن صفحه قدرداني و تشكر اختياري است. معمولاً از كساني  سپاسگزاري مي‌شود كه نگارنده به نوعي مرهون راهنمايي و ياري آنها مي باشد.

چكيده :

 • شامل محتواي كلي پايان‌نامه و بيانگر هدف و نتيجه تحقيق و پژوهش
 • به صورت ‌فشرده حداكثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ كلمه در يك ‌صفحه

چکیده شامل سه قسمت است:

 • قسمت اول: معرفي پروژه  احتمالاً همراه با يك تاريخچه مختصر
 • قسمت دوم: كارهاي انجام شده
 • قسمت سوم: نتايج به دست آمده به همراه پيشنهاداتي براي ادامه تحقيقات
 • حداكثر اطلاعات مندرج در پايان‌نامه را بدون ارائه هرگونه مرجعي به خواننده منتقل نمايد
 • بهتر است از آوردن جملات لاتين، مخفف‌ها،‌ فرمول‌ها و اعداد در چكيده جلوگيري گردد
 • چكيده اولين صفحه‌اي از پايان‌نامه مي‌باشد كه خواننده حداكثر توجه را به آن مبذول مي‌دارد.

باید دقت فراوان در نوشتن چکیده صورت گیرد

دانلود پایان نامه نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور

چكيده انگلیسی :

 • چكيده انگليسي : عيناً متن چكيده فارسي به زبان انگليسي ترجمه می‌شود
 • در پايان چكيده، ذكر بين ۳ تا ۵ كليد واژه اجباري است
 • در چكيده فارسي كليد واژه‌ها مي‌بايست به همراه معادل لاتين آنها آورده شوند
 • در چكيده لاتين (Abstract) ذكر كليد واژه‌ها تنها به صورت لاتين كافي است

نحوه ارائه فهرست مندرجات :

 • رئوس مطالبي است كه در متن مورد بحث قرار گرفته
 • محقق و خواننده را به سرعت از محتواي پايان‌نامه آگاه مي‌نمايد
 • تايپ فهرست عنوان‌هاي كليه فصل‌ها ، بخش‌ها و … به ترتيبي كه در پايان‌نامه آمده و شماره صفحه شروع هر يك يا محدودة صفحات در مقابل آن
 • كلي و تنها شامل سرفصل‌هاي اصلي يا مفصل و شامل سرفصل‌هاي فرعي
 • فاصله سطرهاي فهرست به اندازه ۲ برابر فاصله بين سطرهاي معمولي تايپ شوند

نحوه ارائه فهرست مندرجات :

 • در هر فصلي شماره زير فصل‌ها و زير زيرفصل‌ها به ترتيب به اندازه فاصله يك رقم دورتر از شماره فصل سطر بالا
 • شماره‌گذاري فصل‌ها، زيرفصل‌ها و زير زير فصل‌ها به‌ترتيب از راست به چپ مثال :
 • فصل‌ها ۳،۲،۱ . . .
 • زير فصل ها ۱-۱ /   ۱-۲- /  ۱-۳-
 • زيرزيرفصل‌ها ۱-۱-۱- / ۱-۱-۲- / ۱-۲-۱- / ۱-۲-۲- / ۱-۳-۱- / ۱-۳-۲-

نحوه ارائه شكل‌ها، جدول‌ها، تصويرها:

 • اشكال و ‌جداول ارائه ‌شده در پايان‌نامه‌، بايستي با قيد شماره و عنوان به زبان ‌فارسي ارائه‌گردند
 • عناوين ‌شكلها در زير آنها و عناوين جداول در بالاي آنها مي‌آيد و با قلم ۱۰ تايپ ‌شود
 • به‌كليه شكل‌ها، جداول و فرمول‌هايي كه وجود دارند، مي‌بايستي‌ حداقل در يك‌ جا از متن ‌پايان‌نامه‌ ‌اشاره‌ شود!
 • در شماره‌ گذاري اشكال و‌ جداول شماره فصل مربوطه ‌قيد گردد براي مثال شكل (۳-۴) به مفهوم  شكل شمارة  ۴  از فصل سوم مي‌باشد
 • بين كليه شكل‌ ها، جدول‌ ها، فرمول‌ ها و متن پايان‌ نامه در قسمت پائين و بالاي شكل يا جدول يك سطر خالي لازم است
 • بين عناوين شكل‌ها يا جدول‌ها با خودشان سطر خالي لازم نيست
 • اگر شكل يا جدولي از مراجع ديگر©! كپي شده است بايد در انتهاي عنوان آنها شماره مرجع مربوط در داخل كروشه ذكر شود

فصل بندی پایان نامه:

فصل اول پایان نامه: طرح مساله در این بخش موضوع مورد مطالعه را تعریف کرده و به دلایل انتخاب مورد تحقیق اشاره می کنند. به طور کلی در این فصل اهداف کلی و جزیی و تعیین قلمرو مکانی و زمانی تحقیق را شرح می دهند.

فصل دوم پایان نامه: مروری بر ادبیات مقدمه که سرآغاز متن تحقیق است را در این فصل شرح می دهند. مقدمه اهداف و اهمیت تحقیق را بین کرده و سوالات پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد می کند.

فصل سوم پایان نامه: روش تحقیق و حل مساله دراین بخش روش جمع آوری داده ها، جمعیت مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل را شرح می دهند.

فصل چهارم پایان نامه: یافته ها و نتایج تحقیق این فصل از رساله به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نتایج آماری(درصد و فراوانی، ضریب همبستگی، آزمون تی، اف و …) اختصاص دارد و شامل جدول، شکل و نمودار می باشد.

فصل پنجم پایان نامه: نتیجه گیری در آخرین فصل رساله نتایج تحقیق را تجزیه و تحلیل می کنند و محدودیت های در اختیار و خارج از اختیار پژوهشگر را توضیح می دهند. در این بخش می توان پیشنهادات اجرایی و پیشنهادات پژوهشی را شرح داد. این جمع بندی کلی حاصل از نتایج تحقیق باید حدود یک تا دو صفحه باشد.

مقدمه نویسی

برای مقدمه باید بدانید باقی قسمت های پژوهش راجع به چه موضوعاتی هستند. بنابراین بهتر است نگارش بخش ها و زیرشاخه های مقدمه را به بعد از اتمام نگارش دیگر قسمت موکول کنید. حتما دقت کنید که مقدمه را با جمله ای آغاز کنید که مانند یک قالب خواننده را برای خواندن ادامه پایان نامه متقاعد میکند. پاراگراف های بعدی در قسمت مقدمه باید به تحقیقات قبلی (پیشینه تحقیق) در زمینه موضوع پژوهش اشاره کنند. این اشاره باید دربرگیرنده مطالعات افرادی باشد که ایده اولیه این موضوع را مطرح کرده اند، و همچنین دربرگیرنده جدیدترین مطالعاتی باشد که در این زمینه انجام شده اند. در نهایت باید توضیح داده شود که چرا نیاز است تا مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود (البته ضرورت انجام مطالعه شما نیز در این قسمت بیان میشود).

چه چیزهای دیگری نیاز است تا در بخش های مختلف مقدمه آورده شوند؟

بیان هدف پژوهش: چرا این پژوهش انجام گرفته است. (از تکرار چکیده پرهیز شود). ارائه اطالعات موجود از قبل در زمینه موضوع پژوهش تا اینکه خواننده قادر به درک کلیات بحث و ضرورت یافتن پاسخ برای پرسش طرح شده در پایان نامه شما باشد. ارائه فهرست مناسب و کاملی از تحقیقات قبلی در موضوع پژوهش، (با مراجعه به کتابخانه بتوان درک عمیقی از چارچوب معنایی پژوهش دریافت). تمرکز بر سواالت مطرح شده در پایان نامه (مطابقت همه مطالعات قبلی که در این قسمت به آنها اشاره میشود با اهداف پایان نامه). تعیین محدوده و گستره پایان نامه. (چه موضوعاتی بررسی شده و چه موضوعاتی بررسی نمی شود). اشاره به فصل بندی و ساختار پایان نامه. مقدمه را باید از یک بحث کلی شروع کرده و به یک بحث نهایی و مشخص رساند.

در قسمت روش تحقیق به این سوالات باید پاسخ داده شود:

 1. آیا محقق دیگری می تواند مو به مو تحقیق شما را تکرار کند (به عنوان مثال، اطلاعات درباره تمامی پارامترهای اختیاری و قابل تنظیم برای تمام سنسورها و یا دستگاه های استفاده شده به منظور گردآوری داده ها ارائه شده اند؟)
 2. آیا محقق دیگری می تواند به درستی به مکان های نمونه گیری و سوابق و مدارک مستند سازی شده دسترسی پیدا کند و از آنها استفاده کند؟
 3. آیا به میزان کافی اطلاعات درباره دستگاه ها و ابزارهای مورد استفاده ارائه شده است تا محققین دیگر بتوانند از دستگاه هایی با کارکرد های مشابه با این دستگاه ها به منظور تکرار آزمایشات شما استفاده کنند؟
 4. چنانچه اطلاعات در حوزه اطلاعات عمومی قرار دارند، امکان دسترسی محققین دیگر به این اطلاعات وجود دارد؟
 5. آیا این امکان وجود دارد که محقق دیگری از تحلیل های آزمایشگاهی مورد استفاده در پژوهش شما کپی برداری کند؟
 6. آیا امکان تکرار تحلیلی های آماری انجام شده توسط شما وجود دارد؟
 7. آیا محقق دیگری خواهد توانست به طور تقریبی از الگوریتم های کلیدی هر یک از نرم افزارهای کامپیوتری مورد استفاده در پژوهش شما نمونه برداری کند؟
 • منابع و مراجع مورد استفاده در این قسمت باید محدود به منابع داده ها و مراجعی جهت مراجعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره رویه های انجام آزمایشات و پژوهش باشند.

بحث و بررسی در پایان نامه

این قسمت را با چند جمله که خلاصه ای از مهمترین نتایج پژوهش را بیان میکنند شروع کنید. قسمت بحث باید به خودی خود یک مقاله کوتاه باشد که به پرسش های زیر پاسخ میدهد:

 1. الگو های اساسی موجود در مشاهدات کدام هستند؟
 2. چه روابط، روندها، و تعمیم هایی در میان نتایج بدست آمده وجود دارند؟
 3. چه استثناعاتی در میان این الگوها و یا برای تعمیم ها وجود دارند؟
 4. چه دلایلی (مکانیزم هایی) به صورت احتمالی در پس این الگوها وجود دارند و بر اساس آنها چه چیزی پیش بینی میشود؟
 5. آیا نتایج و تحلیل شما از نتایج، با دیگر نتایج و تحلیل های بدست آمده توسط دیگر محققین هم خوانی دارد، یا با آنها در تضاد است؟
 6. نتایج را بر اساس مطالب اشاره شده در قسمت مقدمه تحلیل کنید. چه ارتباطی میان نتایج حاصل از پژوهش شما و سوال اساسی و ابتدایی مطرح شده در مقدمه وجود دارد؟
 7. نتایج بدست آمده از پژوهش شما می تواند چه معنای ضمنی ای برای دیگر پرسش های بی پاسخ در زمینه های دیگر داشته باشد؟
 8. چه چیزهایی هستند که الان میدانیم و یا می فهمیم که قبل از انجام این پژوهش نمیدانستیم؟
 9. اهمیت نتایج بدست آمده از پژوهش چیست و چرا این نتایج مهم هستند؟

چگونه میان نتایج و تحلیل آنها تفاوت قائل شویم؟

 1. این دو قسمت را با عنوان بندی مناسب از هم جدا کنید.
 2. تحلیل اطالعات را در باالی شکل ها و داده ها نیاورید.
 3. از عباراتی از قبیل “نگارنده اینگونه نتیجه گیری میکند که …“ برای تحلیل نتایج استفاده کنید.

از کوتاه بودن قسمت یافته های پژوهش نگران نشوید. چرا؟

 • زیرا این کار، خواندن و درک مطالب مندرج در پایان نامه شما را برای خواننده آسانتر میکند و دیگر تغییر حاالت ذهنی برای او پیش نمی آید.
 • زیرا این کار اطمینان حاصل میکند که کار شما با وجود تغییر در پارادایم ها ماندگار خواهد بود.

انجام سفارشات

نتیجه گیری و پیشنهادات :

در قسمت نتیجه گیری خلاصه ای از نتیجه کلی حاصل از انجام پژوهش را بیان میکنیم. این بخش عصاره پژوهش انجام شده است. در نگارش این بخش به موارد زیر توجه کنید:

 • بهترین و مهمترین جمله ای که میتوانید درباره مشاهدات خود بیان کنید چیست؟
 • فرض کنید اگر قرار باشد خواننده پژوهش خود را شش ماه بعد در جلسه ای ببینید، دوست دارید خواننده کار شما چه چیزی از پژوهش شما را به یاد داشته باشد؟
 • دوباره به مساله پژوهش اشاره کنید و نتایجی را که از انجام پژوهش به منظور پاسخ دادن به مساله پژوهش گرفته اید بیان کنید.
 • راه های جدید ارائه شده در پژوهش، تحلیل های جدید صورت گرفته، و دیدگاه های جدید شکل گرفته در نتیجه پژوهش را نیز ارائه دهید.
 • مفاهیم ضمنی گسترده تر حاصل از انجام پژوهش را در این قسمت بیاورید.
 • قسمت نتیجه گیری نباید تکرار کلمه به کلمه قسمت های قبلی، از جمله چکیده، مقدمه، یا بحث باشد.

پیشنهادات

در این قسمت، محقق به بیان پیشنهاداتی به محققین دیگر جهت ادامه پژوهش در زمینه تحقیق خود میدهد. این پیشنهادات میتوانند در بر گیرنده موضوعاتی از قبیل انجام دوباره آزمایشات با جامعه آماری متفاوت و یا بزرگتر، استفاده از روش های دیگر اندازه گیری و انجام آزمایش، بررسی موضوعاتی مشابه با کار انجام شده، بررسی جنبه های دیگر مساله پژوهش، و … باشد.

 

 

خلاصه گزارش
تاریخ بازبینی
بر اساس
آخرین بازبینی
نرخ پیشرفت این مطلب
51star1star1star1star1star

درباره‌ی فرابگیرید

مهندسین صنایع در سال‌های اخیر در طیف وسیعی از مشاغل به کار گرفته شده‌اند. علاوه بر زمینه‌های تخصصی، فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌هایی مانند مهندسی نرم‌افزار، فناوری اطلاعات، هوش کسب و کار، داده کاوی، علم داده و کلان‌داده نیز عملکرد موفقی داشته‌اند. بنده کارشناسی ریاضی محز، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مسلط به مباحث تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و نگهداری و تعمیرات، مسلط به نرم افزار های Super Decision ،Expert Choice ،Visual Promethee و مسلط به روش های AHP ، ANP،Topsis،Saw،Promethee

حتما ببینید

آموزش روش ahp , آموزش روش AHP FUzzy , آموزش روش ahp فازی

دانلود رایگان فیلم آموزش روش AHP فازی (Fuzzy)

دانلود رایگان فیلم آموزش روش AHP فازی (Fuzzy) تاریخچه و نظرپردازی مدل با پيدايش نگرش …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجام پروژه و پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت (کلیه موضوعات) بطور تخصصیتماس: 09035557794