خانه / مثال های حل شده

مثال های حل شده

نمونه مثال AHP با داده ها-اولويت سنجي مكاني توسعه فضاهای سبز و پاركهاي شهري با استفاده از روش AHP

نمونه مثال AHP با داده ها-اولويت سنجي مكاني توسعه فضاهای سبز و پاركهاي شهري با استفاده از روش AHP توضیحات اهميت فضاهای سبز در محيط شهري تا آن حد است كه به عنوان يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي جوامع مطرح بوده و در عين حال معياري براي ارتقاي كيفيت فضاي زندگي محسوب مي شوند. از اين رو توزيع و پراكنش متعادل آن در سطح شهر اهميتي بسيار دارد. نكته بسيار مهم در مكانيابي فضاهاي سبز عمومي، ضرورتهاي اجتماعي ايجاد پارك است. مكان يابي نادرست اين تلاش شده « قياسي، نوصيفي-تحليلي » فضاها در نهايت منجر به ايجاد ناهنجاريهايي در شهرها …

بیشتر بخوانید »

نمونه مثال AHP با داده ها-ارزیابی و مقایسه روش های عارضه یابی سازمانی با رویکرد AHP فازی

نمونه مثال AHP با داده ها-ارزیابی و مقایسه روش های عارضه یابی سازمانی با رویکرد AHP فازی توضیحات امروزه، وجود نظام جامع ارزیابی عملکرد، ضرورتی حائز اهمیت براي سازمان هاي دولتی و خصوصی است و البته کثرت مدل هاي ارزیابی عملکرد، سازمان ها را در انتخاب مدل بهینه با مشکل مواجه می سازد. هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی مهم ترین مدل هاي عارضه یابی سازمانی است. در این پژوهش، پنج مدل از برجسته ترین این مدل ها،شامل مدل های EFQM،BSC ،دمینگ،مالکوم بالدریج و همچنین جایزه کیفیت ایران در مواجهه با یکدیگر، ارزیابی، و بر اساس معیارهاي احصاء شده از …

بیشتر بخوانید »

نمونه مثال AHP با داده ها-اولویت بندی استراتژی های پایش وضعیت

مثال روش ahp نمونه مثال روش ahp

نمونه مثال AHP با داده ها-اولویت بندی استراتژی های پایش وضعیت توضیحات امروزه مدیریت دارایی های فیزیکی یکی از شاخه های مهم دانش و فناوری به شمار می رود. کاهش خرابی های اتفاقی و تعمیرات ناخواسته یکی از مهم ترین اهداف استفاده کنندگان از تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته می باشد. در این میان تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت به عنوان راهکاری چاره ساز در مهار مشکلات فنی،اقتصادی و مدیریت راهبردی ماشین آلات و تجهیزات به کار برده می شود. در این تحقیق ضمن تشریح ملانی پایش وضعیت (CM) و استاندارد های موجود در این زمینه، روند تاثیر گذاری شاخص …

بیشتر بخوانید »

نمونه مثال AHP با داده ها-نقش فناوری اطلاعات در پیاده سازی مدیریت دانش

مثال روش AHP

نمونه مثال AHP با داده ها-نقش فناوری اطلاعات در پیاده سازی مدیریت دانش توضیحات فناوری اطلاعات،مدیریت دانش را قادر میسازد برای بهبود سیستم ها،اندیشه مدیریت را با محاسبات گوناگون و برنامه های رایانه ای ادغام نماید.از آنجا که در بسیاری از سازمان ها از جمله مخابرات این کار به صورت نظام مند نمی باشد،با ارائه بینشی نظام مند با کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی (AHP فازی)،نقش فناوری اطلاعات را در پیاده سازی و طراحی سیستم های مدیریت دانش در مخابرات مورد بررسی قرار می دهد.از آنجا که در این بررسی شاخص های متعدد و چندگانه ای وجود دارند،به رویکردی …

بیشتر بخوانید »

نمونه مثال AHP با داده ها-پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل آماری دو متغیره وزنی AHP

روش ahp , نمونه مثال روش ahp, مهندسی صنایع

نمونه مثال AHP با داده ها-پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل آماری دو متغیره وزنی AHP و سيستم اطلاعات جغرافيایی توضیحات هدف از این پژوهش پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه زرند با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی میباشد. برای این هدف با به کار گیری روش تحلیل سلسله مراتبی عوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آنها است محاسبه شده است. با توجه به مقادیر کمی وزن هر یک از عوامل، نقشه وزنی هر عامل تهیه و در نهایت …

بیشتر بخوانید »

نمونه مثال AHP با داده ها-ارزیابی روش AHP,ANP در بررسی برخی از عوامل هیدروژئومورفولوژیکی

روش ahp , روش anp, مثال های روش ahp , مثال های روش anp

نمونه مثال AHP با داده ها-ارزیابی روش AHP,ANP در بررسی برخی از عوامل هیدروژئومورفولوژیکی مؤثر در تأمین آب و جایگزینی سکونتگاه ها توضیحات ایران کشوری است که در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده است. پراکنش نامناسب بارندگی و تبخیر زیاد از ویژگی های اصلی این مناطق است، بیشتر آب ناشی از بارندگی، از طریق تبخیر از دسترس ساکنان آنها خارج میشود.عوامل هیدروژئومورفولوژیکی در منطقه مورد مطالعه، هم علاوه بر این موارد، انتقال آب از رودخانه های واقع در منطقه و تشدید این امر، در سالهای اخیر و همچنین افزایش جمعیت شهری در سالهای اخیر، در منطقه و …

بیشتر بخوانید »

نمونه مثال AHP با داده ها- کاربرد مدل AHP و منطق فازی در منطقه بندی خطرات زمین لغزش

روش ahp ,نمونه مثال روش ahp,مثال حل شده روش AHP, روش ahp

نمونه مثال AHP با داده ها– کاربرد مدل AHP و منطق فازی در منطقه بندی خطرات زمین لغزش توضیحات ناپایداری دامنه ای به ویژه خطر زمین لغزش از جمله مخاطرات عمده ای است که به دلیل ماهیت مناطق کوهستانی،معمولا از فراوانی زیادی برخوردار است.البته اگر این مخاطره با خطرات دیگری چون زلزله و سیل نیز همراه شود،دامنه وسیع تری به خود میگیرد.زون کوهستانی بینالود به دلیل گسترش سازندهای حساس شیل و فیلیت و همچنین شدت زیاد کاربری اراضی و سایر فعالیت های انتروپوژنیک،حساسیت ویژه ای در برابر مخاطرات زمین لغزش دارد. در این میان حوضه آبریز فریزی با وسعت زیاد …

بیشتر بخوانید »
انجام پروژه و پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت (کلیه موضوعات) بطور تخصصیتماس: 09035557794