پروژه سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها و شبیه سازی آنها

پروژه سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها و شبیه سازی آنها معرفی سیستم PROCONTROLP سیستم PROCONTROLP ساخت شرکت ABB یکی از سیستم ها کنترل گسترده است که برای کنترل نیروگاه ها استفاده می شود. در این سیستم با استفاده از حافظه در ریز پردازنده سعی شده است که تا حد ممکن از نزم افزار به جای…

پروژه نیروگاه تلمبه ذخیره ای(برق آبی)

پروژه نیروگاه تلمبه ذخیره ای(برق آبی) هدف از تعریف و اجرای این پروژه بررسی نیروگاههای تلمبه ذخیره ای در پایدار شبکه و اثرات به مدار آمدن نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه و تجهیزات مورد استفاده در این نوع نیروگاهها توسط نرم افزار تحت مطلب صورت گرفته است.ابتدا در فصل اول، نیروگاههای تلمبه ذخیره ای معرفی گردیده اند و سپس…

دانلود جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار GAMS در مهندسی قدرت

دانلود جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار GAMS در مهندسی قدرت   GAMS چیست؟ سیستم GAMS ( Generalized Algebra Modeling System ( یک زبان برنامه نویسی مدل سازی با قابلیت بالاست که برای مسائل بهینه سازی ) Optimization ( بکار می رود. از GAMS برای حل مسائل برنامه ریزی خط (LP) ، برنامه ریزی غیرخطی (NLP) ، برنامه ریزی صحیح مختلط…