قدرت

آموزش مقدماتی نرم افزار GAMS در مهندسی برق قدرت

دانلود جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار GAMS در مهندسی قدرت GAMS چیست؟ سیستم GAMS ( Generalized Algebra Modeling System ( یک زبان برنامه نویسی مدل سازی با قابلیت بالاست که برای مسائل بهینه سازی ) Optimization ( بکار می رود. از GAMS برای حل مسائل برنامه ریزی خط (LP) ، برنامه ریزی غیرخطی (NLP) ، برنامه ریزی صحیح مختلط (MIP) ، برنامه ریزی خطی صحیح مختلط (MINLP) و مسائل مکمل خطی (MCP) استفاده می کنند. نرم افزار GAMS یک ابزار قدرتمند برای حل مسایل بهینه سازی در سیستم های قدرت می باشد. در شکل زیر محیط کار GAMS نشان داده …

بیشتر بخوانید »
انجام پروژه و پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت (کلیه موضوعات) بطور تخصصیتماس: 09035557794