چکیده ای از تکنولوژی پزشکی هسته ای

چکیده ای از تکنولوژی پزشکی هسته ای آشنایی با بخش پزشکی هسته ای : رشته پزشکی هسته ای یکی از رشته های نوپای تخصص پزشکی است. پزشکی هسته ای تکنیک های منحصر به فردی جهت اطلاع از عملکرد هر عضو بدن را فراهم می آورد. پزشکی هسته ای بطور کلی علم استفاده از مواد رادیواکتیو به صورت رادیو دارو در…