دانلود فایل PDF پردازش تکاملی Evolutionary Processing

دانلود فایل PDF پردازش تکاملی Evolutionary Processing Evolution – تکامل دنیاي تکاملی پیرامون ما دائما در حال تغییر است، براي بقا در این محیط متغیر، جانوران باید خود را با محیط تطبیق دهند. تکامل روند بهینه سازي است که به بالابردن توانایی بقاي یکسیستم در طی تغییرات محیطی کمکمی کند. تکامل از مباحثی است که قرنهاست بطور جدي توسط دانشمندان…

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک الگوریتم‌های ژنتیک (به انگلیسی: Genetic algorithm) تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی مدل، ریاضی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکاملی است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت، جهش زیست‌شناسی و اصول انتخابی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگواستفاده می‌شود.…