خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ترجمه فا

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ترجمه فا

هندبوک ترجمه شده آنالیز هزینه چرخه عمر

برای سالها، صنایع معماری و ساخت و ساز روی دو نگرانی اصلی در ایجاد ساختمان تمرکز کرده است. اولی، اهمیت معماران در طراحی یک ساختمان است. آیا مشاهده ساختمان لذت بخش و جذاب است؟ آیا سازماندهی فضاها باعث تسهیل برنامه کاربر میشود؟ مشتری از یک معمار انتظار دارد که قادر به طراحی یک ساختمان با ظریف کاریهای رضایت بخش باشد.  

بیشتر بخوانید »

پروژه ترجمه شده مدل های تجاری برای صنعت تاسیسات جدید

وقتی می گوییم اقدام بهره وری انرژی هزینه های کمتر نسبت به جایگزین های جدید دارد، منظور این است: اگر شما سرمایه ای صرف خرید و راه اندازی فن آوری کارآمد تر در یک ساختمان کنید، پس انداز درآمد شما در طول عمر فن آوری بیش از هزینه اضافه شده خواهد بود. اگر شما یک دستگاه تهویه گران تر و نه کارآمد تر بخرید، صرفه جویی در قبض برق شما در طول پنج یا ده سال بعدی بیشتر از هزینه اضافه خرید یک دستگاه بهتر است.  

بیشتر بخوانید »

پروژه ترجمه شده حاکمیت فناوری اطلاعات

زمانیکه حاکمیت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد اولین کلمه ای که به ذهن می‌آید، کنترل است. بسته به اینکه با چه کسی صحبت می‌کنید، واکنش به این کلمه متفاوت می باشد. مدیر پروژه که با ارائه یک سیستم جدید فعالیت می‌کند ممکن است کنترل را مانند عاملی ببیند که توانایی واکنش را از بین می‌برد. عامل عملیاتی ممکن است آن را بعنوان یک امر ضروری برای حفظ اطلاعات ببیند و تضمین کند که پروژه‌ها یکدیگر را از مسیر خارج نمی‌کنند. برقراری این تعادل کار ساده ای نیست. پیدا کردن موقعیت‌ها در سازمان برای کاربرد کنترل و آرایش آن و …

بیشتر بخوانید »

پروژه ترجمه شده فن آوری بهبود انتقال حرارت

یک روش برای افزایش انتقال حرارت برای جریان سیال روی یک صفحه، افزایش سرعت سیال برای سرعت و شیب دما بزرگتر در نزدیکی دیوار می باشد. در حالی که افزایش سرعت سیال تاثیری بر مقدار عدد ناسلت تحت شرایط شار گرما یا دمای مرز ثابت ندارد؛ اعمال مستمر توسعه مساحت سطح برای جریان آرام کاملا توسعه یافته درون لوله، اصطکاک قابل توجهی تولید می کند. همچنین این باعث اتلاف قابل توجه مومنتوم می گردد. به عنوان یک نتیجه از کاربرد افزایش انتقال حرارت جریان مرزی، مقاومت در برابر جریان افزایش قابل توجه خواهد داشت. اگر این افزایش بیش از حد …

بیشتر بخوانید »

پروژه ترجمه شده صنعت گردشگری از نظر اقتصاد

صنعت گردشگری سومین صنعت پر درآمد پس از نفت و خودرو می باشد و از آن می توان به عنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغال زا نام برد . توسعه صنعت گردشگری آثار و پیامدهای مثبت زیادی دارد که یکی از اصلی ترین و مهمترین پیامدهای آن اثراتی است که بر اقتصاد آن جامعه دارد. در واقع توسعه درست و صحیح صنعت گردشگری موجب شکوفائی اقتصادی و کاهش بیکاری و اشتغال زائی خواهد شد و در مجموع توسعه پایدار در صنعت گردشگری اثراتش را در تمام بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسرعت نشان خواهد داد . اما از …

بیشتر بخوانید »

مقاله ترجمه شده حفظ صلاحیت مدیریت پروژه

اخیرا” اسمیت و همکاران ) ۲۰۱۱ ( یک سنجشی روی حفظ صلاحیت های انسانی معرفی کرده اند و آن را به صورت زیر تعریف کرده اند: “حوزه ای که در آن، یک سازمان دسترسی مستمر به مهارتهای کارکنان داشته باشد، که اعتقاد بر این است که جهت دستیابی به اهداف بلند مدت، امری لازم و ضروری است” )اسمیت و – همکاران ۲۰۱۱ ، ص ۴۱۲ (. علیرغم وجود شباهتهای قوی بین حفظ صلاحیت و ساختارهای حفظ کارکنان و ساختارهای گردش کارکنان، این دو از ۲ طریق با هم تفاوت دارند. اولا” حفظ صلاحیت به طور ضمنی به دیدگاه راهبردی بلند …

بیشتر بخوانید »

مقاله ترجمه شده کنترل ترکیب در تقطیر ناپیوسته

یک تغییر قابل توجه در تکتولوژی تولید ناپیوسته در طول دهه گذشته مشاهده شده است. یکی از دلایل آن تغییر فراوان تقاضای بازار نسبت به گذشته است، و سختتر شدن الزامات محصول است. انعطاف پذیری فرآیند ناپیوسته به گونه ای است که این تغییرات در کوتاه مدت رخ داده و الزامات شدید خلوص محصول می تواند تنظیم گردد. علاوه بر این، معمولاً مقدار تولید در فرآیند ناپیوسته کم است، در نتیجه موجودی مواد اولیه را می توان در حداقل مقدار نگهداشت، که اغلب باعث ایجاد انگیزه اقتصادی می شود.      

بیشتر بخوانید »

مقاله ترجمه شده انتقال DNA از باکتری ها به یوکاریوت ها

ارث بردن عمودی ژن مسیر اصلی انتقال اطلاعات ژنومی از پدر و مادر به فرزندان از طریق ژرملاین یا تقسیم سلولی است. با این حال، اطلاعات ژنتیکی می توانند بین موجوداتی انتقال یابند که به طور مستقیم ارتباطی باهم ندارند؛ به این مبادلات، انتقال افقی ژن می گویند ) HGT ؛ به عنوان انتقال جانبی ژن نیز شناخته شده است( ) ۱ .) در میان پروکاریوتها، HGT – که در ابتدا به عنوان گسترش مقاومت دارویی در داخل یک جمعیت باکتریایی شناخته شد ) ۲ (- در حال حاضر به عنوان یک نیروی تکاملی بزرگ شناخته شده است ) ۳-۵ …

بیشتر بخوانید »

مقاله ترجمه شده عملیات حرارتی و اثرات سرعت چرخشی

مقاله ترجمه شده عملیات حرارتی و اثرات سرعت چرخشی یک ویژگی مهم کیفیت سس سیب ماندگاری آن است، که به اجزای شیمیایی و خواص فیزیکی مانند اندازه و توزیع ذرات بافت سیب وابسته است. این اجزاء می توانند توسط عوامل بسیاری، از جمله تنوع و رسیدن میوه و هر گونه عملیات درگیر در پس-برداشت، ذخیره سازی و فراوری تحت تاثیر قرار گیرند (مور، ۱۹۸۹). گادفری و همکاران (۱۹۹۵) دریافتند که سیب های بلانچ آیدارد و رم در آب داغ در دمای ۵۹ – ۷۱ درجه سانتی گراد قبل از پخت شدن به سس منجر به سس غلیظ تر می شوند …

بیشتر بخوانید »

مقاله ترجمه شده سنجش عملکرد زنجیره تولید با رویکرد منطق فازی

سنجش عملکرد زنجیره تولید توجه بیشتری را در نسبت به دهه های گذشته به خود جلب نموده است. این سنجش به طور کلی مبتنی بر نظریه های نظام های سنجش عملکرد است:  استنتاج استانداردها بوسیله هدف های طرح شده وعوامل عملکرد کلیدی.  فرایند تجاری شدن برای استنتاج استانداردها  طراحی استانداردهای پیشرو و پشتیبان  طراحی نظام سنجش با استاندارد های پیشرو وپشتیبان ارتباط میان معیارها باید در خط سیر مفهومی شاخص های پیشرو و پشتیبان باشد. شاخص پیشرو آن شاخصی است که معیارها را از عملکرد آینده استخراج می کند (به طور مثال. هزینه کالاهای فروخته شده …

بیشتر بخوانید »

مقاله ترجمه شده کاربرد پیشبینی لینک در شبکه های زمانی

ناتس ن Strogtz مدل شبکه جهانی کوچک ] ۱ [ را در سال ۱۹۹۸ مطرح نمودند، ستپس باراباستی ن آلبترت مدل شبکه عاری از مقیاس را در سال ۱۹۹۹ پیش بردند، که ساز ن کار تولید توزیع )با قانون( توانی را شرح میدهد] ۲ [. هر دنی آنها پایه ن اساس نظری شبکههای پیچیده را که حوزه پژنهشی در حال ظهوری است، تاسیس نمودند. بسیاری از شبکه های عملی پس از آن، ثابتت شتده استت کته از کاراکگرهتای شتبکههتای پیچیده، مانند شبکه عصبی ] ۱[، شبکه مسیریابی اینگرنتت ] ۳ ،] WWW )نب جهتان گستگر( ] ۴[ ن شتبکه رنابط …

بیشتر بخوانید »

تحقیق ترجمه شده آموزش محیطی

روشن است که برخی از مسائل که در حال حاضر به میان آمده اند باید مورد توجه قرار گیرند. با وجود عدم راهنمایی در مورد موضوعات تحصیلی و آموزش محیطی به ویژه در گزارش های اخیر مجمع ملی، مدارس باید به خوبی اهمیت چنین مسائلی را برای دانش آموزان مشخص کنند. بطور عملی، معلمان تمایل به رها کردن هر طراحی برنامه درسی و سرمایه گذاری خود در منابع را دارند. آنها با اجبار کار خود را بهتر انجام می دهند نسبت به اینکه به آموزش های محیطی بعنوان شواهد “ارزش افزوده” توجه کنند که در چشم انداز بلند مدت دارای …

بیشتر بخوانید »
انجام پروژه و پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت (کلیه موضوعات) بطور تخصصیتماس: 09035557794